แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดทอง 

ประจำปีงบประมาณ 2566

O11แก้.pdf
o11 แผนปฏิบัติงาน ปี 66 แก้.pdf

แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดทอง 

ประจำปีงบประมาณ 2565

O10 แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565.pdf

แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดทอง ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติงานปี 64.pdf