ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ.pdf

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2565

034โยบายไม่รับของขวัญ.pdf
034 ประกาศรับของขวัญ ภาษาอังกฤษ.pdf
034 ประกาศโรงเรียนวัดทอง เรื่อง เจตจำนงสุจ ไทย.pdf
034 ประกาศโรงเรียนวัดทอง เรื่อง เจตจำนงสุจENG.pdf