นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปีงบประมาณ 2566

O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนวัดทอง.pdf

ปีงบประมาณ 2565

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนวัดทอง.pdf

พ.ศ.2564

ประกาศโรงเรียนวัดทอง.pdf