ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2566

O29 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต .pdf

ประจำปีงบประมาณ 2565

O31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

พ.ศ.2564

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต.docx