รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O22-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัส.pdf

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี.pdf