การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ 2566

o34 การประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบประ.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2565

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี.pdf