การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ปี พ.ศ.2566

ITA O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf

การแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ไตรภาคี 4 ฝ่าย.pdf

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

ประชุมครูประจำเดือน

ปี พ.ศ.2565

ประชุมกรรมการสถานศึกษา.pdf
ประชุมผู้ปกครอง.pdf