รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประจำปีงบประมาณ 2565

O38_รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร แก้ 1.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2564

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf