การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

O43_รายงานมาตรการส่งเสริมฯ.pdf

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนวัดทอง.pdf