แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ 2566

O36 แผนป้องกันการทุจริต ปี 66 โรงเรียนวัดทอง.pdf

ประจำปีงบประมาณ 2565

O39แผนป้องกันการทุจริต ปี 65 โรงเรียนวัดทอง.pdf